bij volwassenen

bij volwassenen

Logopedie bij volwassenen

is zeer divers en vraagt doorgaans een specialistische behandeling, die binnen logopedie SamenSpraak geboden wordt.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de verschillende klachten waarvoor u bij ons terecht kunt.


Stemklachten, ademhaling, globusgevoel
 • Heeft u een zwakke stem, is er sprake van verkeerd stemgebruik, of heeft u vragen over blijvende heesheid?
 • Is er sprake van hyperventilatie, dysfunctioneel ademen (al dan niet bij COPD/astma) of ervaart u een moeizame ademing na Covid-19?

Taalproblemen, zoeken naar woorden, problemen met begrijpen
 • Na een herseninfarct (beroerte) of andere neurologische oorzaak (bijvoorbeeld hersentumor) kunnen er problemen ontstaan bij het vinden van de woorden of begrijpen van taal (afasie).
 • Bij dementie kan logopedie ook iets betekenen. Denk aan adviezen rondom communicatie of therapie voor behoud van de taal.

Spraakproblemen, onduidelijk spreken, mompelen.
 • Na een herseninfarct (beroerte) of andere neurologische oorzaak kunnen er moeilijkheden ontstaan met duidelijk verstaanbaar spreken. Er kan een probleem zijn in de aansturing van de spieren betrokken bij spreken (dysartrie). Maar er kan ook een probleem zijn in de programmering/planning van de spraak (apraxie van de spraak).
 • Vindt u dat u onduidelijk spreekt? Stottert u? Of krijgt u regelmatig te horen dat u mompelt of binnensmonds spreekt? Kijk dan eens op de pagina over spraakproblemen.

Slikproblemen en afwijkende mondgewoonten
 • Na een herseninfarct (beroerte) of andere neurologische oorzaak kunnen er problemen met slikken voorkomen, denk aan verslikken, moeite met kauwen of minder controle over de voedselbolus in de mond.
 • Bij dementie kunnen slikproblemen optreden en de logopedist kan hier hulp bieden.
 • Steeds meer volwassenen kiezen ervoor om op latere leeftijd het gebit recht te laten zetten om functionele redenen. Logopedie biedt hulp bij het herstellen van het evenwicht van de mondspieren om relaps (terugval) na verwijderen van de beugel te voorkomen. Dit wordt OMFT genoemd.

Ziekte van Parkinson
 • Er kunnen specifieke klachten voorkomen bij de ziekte van Parkinson op het gebied van communicatie, slikken en speekselcontrole.

Aangezichtsverlamming
 • Bij een aangezichtsverlamming (facialis parese oftewel Bell’s paralyse) kan logopedie ondersteuning bieden om de symmetrie in het gezicht te herstellen en/of pijnklachten te voorkomen.

Slechthorendheid
 • Ervaart u klachten met het horen / uw gehoor? Kijk dan op deze pagina wat logopedie kan bieden.

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.