verwijzing en vergoeding

verwijzing en vergoeding

verwijzing en vergoeding

Verwijzing

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Op medische indicatie kan behandeling aan huis plaatsvinden.

Vergoeding
Vergoeding door zorgverzekeraars

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen onbeperkt (mits er een hulpvraag en geldende verwijzing is door een arts).
Voor behandelingen logopedie krijgt u geen rekening toegestuurd. Wij dienen de facturen rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Eventuele verrekening van het eigen risico (alleen bij volwassenen) wordt door de zorgverzekeraar met u geregeld.

Eigen Risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico van 385 euro. Het verplichte eigen risico geldt dus ook voor logopedie.

Verzuimtarief

Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling), wordt het verzuimtarief van € 35 toegepast.
Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed (er heeft immers geen zitting plaatsgevonden). U zult dit zelf moeten betalen.

Tarieven bij vergoede zorg

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. U kunt via dit overzicht opzoeken wat de vergoede tarieven zijn per behandelsoort.
Elk jaar streven wij ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Voor dit jaar heeft Logopedie SamenSpraak wederom met alle verzekeraars een contract. Wij declareren dan ook de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Prijslijst Logopedie SamenSpraak voor niet vergoede zorg

De prijzen in het dit overzicht gelden wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar (denk aan buitenlandse verzekeraars) of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Wat valt buiten de vergoeding?

Binnen Logopedie SamenSpraak worden enkele diensten aangeboden die niet vallen binnen de reguliere logopedische zorg. Zie deze pagina voor meer informatie.

Er zijn daarnaast 2 indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van Nederlands als tweede taal (NT2).
Behandeling van geïsoleerde lees- en spellingsproblemen (zonder bijkomende taalproblematiek) wordt niet binnen logopedie vergoed. Voor ernstige enkelvoudige dyslexie is een aparte regeling voor vergoeding vanuit de gemeente (zie informatiepagina over dyslexie). Uw logopedist kan u hier meer over vertellen.
Bij NT2 wordt onderzocht of de taalontwikkeling ook vertraagd of gestoord is in de moedertaal (T1). Als dit het geval is, wordt taaltherapie bij meertaligen wel vergoed. Bij twijfel kunnen we u doorsturen naar Adelante of Kentalis, die de eerste taal goed in kaart kunnen brengen door bijvoorbeeld inzetten van een tolk.

Overleg met andere betrokkenen

Er kan een overleg op locatie plaatsvinden, denk aan gesprek op school of multidisciplinair overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar u krijgt hiervan een factuur die u zelf dient te voldoen. Daarom zal altijd vooraf om uw toestemming gevraagd worden.

Verslaggeving

Verslaggeving aan derden valt tevens buiten de vergoeding. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. Maar voor een andere instantie, denk aan school e.d. Ook voor het schrijven van een dergelijk verslag zal vooraf toestemming gevraagd worden, aangezien u deze factuur zelf dient te voldoen.


De meest gestelde vragen over vergoeding van logopedie op een rijtje:
 • Heeft Logopedie SamenSpraak een contract met mijn zorgverzekeraar?
  Ja, onze praktijk heeft voor dit jaar contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
 • Heb ik voor logopedie een aanvullende verzekering nodig?
  Nee, logopedische zorg wordt gedekt vanuit de basisverzekering.
 • Wordt logopedie vergoed?
  Ja, logopedie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering indien u verwezen bent door de huisarts, tandarts of medisch specialist.
 • Moet ik een aanvullende eigen bijdrage betalen?
  Nee, voor logopedie hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
 • Valt logopedie onder het eigen risico?
  Ja, elke volwassene heeft een verplicht eigen risico. Dat betekent dat de eerst €385 die aan zorgkosten gemaakt worden vanaf januari van het nieuwe jaar, zelf betaald moeten worden. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering (denk aan ziekenhuisopname, medicatie) en dus ook voor logopedie. Indien uw eigen risico nog niet verbruikt is, krijgt u hiervan een bericht of factuur van uw zorgverzekeraar.
  Bij vragen over het eigen risico adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.