bij kinderen

bij kinderen

Logopedie bij kinderen

is zeer divers en vraagt regelmatig een specialistische behandeling, die binnen logopedie SamenSpraak geboden wordt.

Er zijn 5 hoofdgebieden met betrekking tot logopedie bij kinderen.
Dat zijn de taal, de spraak, het gehoor, het slikken en de stem.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de verschillende klachten waarvoor u bij ons terecht kunt.


Taalontwikkeling
 • Indien u twijfelt of uw kind misschien achterloopt met het begrijpen van taal of het zelf vertellen, als u dit bijvoorbeeld vergelijkt met kinderen uit de omgeving.
 • Kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving kunnen moeite hebben met hun taalontwikkeling.

Spraakontwikkeling
 • Als u merkt dat uw kind door zijn/haar omgeving niet goed verstaanbaar is, doordat het bijvoorbeeld met 3 jaar nog ’toel’ zegt tegen ‘stoel’, klanken verwisselt of niet/weinig spreekt, kijk dan eens bij onze pagina over spraakontwikkeling bij jonge kinderen.
 • Er kunnen ook problemen voorkomen in de vloeiendheid van het spreken, kijk dan bij stotteren of broddelen.
 • De spraak kan met teveel of juist te weinig luchtverlies door de neus gevormd worden, we spreken dan van nasaliteit.
 • Ziet u de tongpunt tussen de tanden verschijnen bij uw kind tijdens het spreken, dan kan er sprake zijn van lispelen of interdentaal spreken.

Lezen, spelling en dyslexie
 • Heeft uw kind moeite met het horen van verschillen tussen de verschillende klanken? Mogelijk zijn er problemen in de auditieve verwerking.
 • In de kleuterklassen wordt geoefend met ‘hakken en plakken’ en rijmen, misschien heeft uw kind moeite met het omgaan met de klanken. In dit geval kunnen er moeilijkheden zijn in het fonologisch bewustzijn.
 • Of u heeft twijfels over de ontwikkeling van uw kind op het gebied van lezen en spelling.
 • Wij bieden ook gespecialiseerde zorg bij kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld.

Slikproblemen en afwijkende mondgewoonten
 • Als u vermoedt dat uw (jonge) kind moeite heeft met slikken, zich regelmatig verslikt of niet uit een fles kan drinken of u zoekt informatie over preverbale logopedie kijk dan bij eten/drinken bij jonge kinderen.
 • Als u (of tandarts/orthodontist) merkt dat uw kind afwijkend slikt met de tong naar voren, er sprake is van open mondgedrag/mondademen of uw kind een zuiggewoonte heeft ontwikkeld, kijk dan eens op onze pagina over afwijkende mondgewoonten.

Stemklachten, ademhaling
 • Als uw kind een hese of schorre stem heeft die langer dan 6 weken blijft of als u vermoedt dat uw kind de stem verkeerd gebruikt, kijk dan op deze pagina.

Horen en luisteren
 • Als u merkt dat uw kind niet alles goed hoort of ‘oost-indisch doof’ lijkt te zijn, kijk dan eens op een van deze pagina’s
 • Als u denkt dat uw kind moeite heeft met het verwerken van geluiden, klanken en spraak, kijk dan bij auditieve verwerking

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.