kwaliteit

kwaliteit

kwaliteit

Kwaliteit binnen Logopedie SamenSpraak
Klant ervaringsonderzoek (KEO)

Om te weten hoe u de door ons geboden zorg ervaren heeft, krijgt u aan het eind van de behandeling een uitnodiging om deel te nemen aan een online onderzoek. Met de tips en tops die u aangeeft, blijft het team van Logopedie SamenSpraak de zorg verder optimaliseren en de kwaliteit gewaarborgd. Uiteraard is uw privacy hierbij verzekerd.

Na afloop van de behandeling ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA. QDNA is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
 • QDNA nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Indien u geen emailadres heeft is het tevens mogelijk om het formulier rechtstreeks bij uw logopedist in te vullen. Het onderzoek is uiteraard volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.
 • De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wilt u meer weten? Vraag het ons!

Samenwerking/partners

In onze praktijk wordt veel samengewerkt met andere disciplines, omdat bewezen is dat samenwerking de kwaliteit van de zorg voor de client verhoogt.
Samenwerking is er in de regio van onze praktijk met:

 • huisartsen
 • specialisten (KNO-arts, neuroloog, kinderarts, longarts, MDL-arts) van ziekenhuizen Zuyderland Sittard en Heerlen en UMC Maastricht
 • revalidatie-artsen en specialisten ouderengeneeskunde van Zuyderland Sittard en Heerlen, UMC Maastricht en Adelante
 • tandartsen
 • orthodontisten
 • collega logopedisten uit de regio
 • fysiotherapeuten
 • ergotherapeuten
 • buurtzorg / thuiszorg in de regio
 • verzorgingshuizen
 • leerkrachten en intern begeleiders van alle basisscholen en speciaal onderwijs in deze regio
 • (VVE) peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Remedial Teachers
 • GZ psychologen (H&G onderwijs, Adelante)
 • orthopedagogen
Continuiteit

Wij proberen onze cliënten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden.
Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw behandelend logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaatsvindt. Op deze wijze blijft ook de kwaliteit van de begeleiding hoog.
Binnen de praktijk zijn afspraken gemaakt voor (langdurige) waarneming bij ziekte, vakantie en/of verlof.
Mocht een van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn, dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht.
Indien dit niet mogelijk is, dan wordt u verwezen naar een externe logopedist.

Registraties

Wij zijn allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de beroepsvereniging NVLF.
Daarnaast hanteert NVLF enkele registers voor gespecialiseerde zorg.
Liesbeth Snippe en Ria Sturmans staan ingeschreven in het dyslexieregister, Veronica Smeets staat ingeschreven als afasietherapeut en Judy Kuipers staat in het stotterregister ingeschreven.
Wij allen nemen deel aan een of meerdere kwaliteitskringen, zie de webpagina’s per collega om te zien waar haar specialisaties liggen.

Kennisoverdracht

Door frequent praktijkoverleg wordt kennis met elkaar gedeeld. Hierdoor blijven wij allen op de hoogte van de meest recente inzichten en methoden.

Kwaliteitsjaarverslag

Elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld om de visie, kwaliteit en doelen van de praktijk te evalueren en waarborgen. Aan de hand hiervan wordt geïnventariseerd wat de doelstellingen voor het komend jaar zijn.

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.