Home
  

Welkom bij Logopedie SamenSpraak


Logopedie SamenSpraak biedt logopedische behandeling en begeleiding voor kinderen en volwassenen.

Zie hieronder voor meer informatie.Logopedie SamenSpraak

Binnen de praktijk werken vijf logopedisten. Voor ons is het belangrijk om kwalitatief goede zorg aan u te leveren. Daarom zijn wij allen lid van de beroepsvereniging NVLF en staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.
Tevens nemen wij deel aan meerdere kwaliteitskringen en blijven we ons jaarlijks nascholen.


Kwaliteit en klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de klanttevredenheid en blijven ons ontwikkelen op professioneel gebied om onze deskundigheid te vergroten. Een manier om inzicht te krijgen in de kwaliteit van ons handelen is middels een klantervaringsonderzoek. Hiernaast ziet u de resultaten van het afgelopen jaar.