wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de regel- en wetgeving van belang in een logopedische praktijk.

Bij vragen kunt u zich wenden tot uw behandelend logopedist.


Persoongegevens verwerken volgens de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met uw behandelend logopedist via haar contactgegevens of in het algemeen via onze contactpagina.

Voor onze privacyverklaring kunt u hier klikken.


NZG Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een arts, een tandarts of een logopedist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor meer informatie over uw rechten en plichten zoals beschreven in deze wet klik hier.


Klachten
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Logopedie SamenSpraak is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Via deze link vindt u meer informatie.

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.