dysartrie

dysartrie

dysartrie

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Stephanie Creemers en Veronica Smeets zich gespecialiseerd in de behandeling van dysartrie.

Dysartrie, een stoornis in de spraakuitvoering na hersenletsel

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.

Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan een dysartrie ontstaan.

De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak door verminderde tong-/lipbewegingen, een te zachte en/of hese stem, en eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan.

Bij een dysartrie door een beroerte kan er ook sprake zijn van een verlamming van (een deel van) één kant van het aangezicht (centrale facialis parese), waardoor de mimiek verandert. Speekselverlies of slikproblemen kunnen het gevolg zijn (zie bij slikproblemen bij volwassenen).

De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. De cliënt leert optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het eten, drinken en het spreken), de uitspraak, de ademhaling en de stemgeving behandeld. De logopedist geeft adviezen aan de cliënt en de mensen in zijn omgeving. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte of aandoening.

Als de cliënt ook met logopedische behandeling niet tot verstaanbaar spreken komt, zal de logopedist met de cliënt een geschikt communicatiemiddel zoeken. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel of een app.

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Stephanie Creemers en Veronica Smeets zich gespecialiseerd in de behandeling van dysartrie.

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.