Ria Sturmans overzicht met bij- en nascholing

Ria Sturmans overzicht met bij- en nascholing

Ria Sturmans overzicht met bij- en nascholing

periodeNaam na- en bijscholing
dec-23E-learning Lezen stimuleren: een vernieuwde kijk op begrijpend lezen
juli-23Dyslexiebehandeling op ondersteuningsniveau 4
juni-22Van spelling tot begrijpend lezen
juni-22Webinar NVLF inspiratiesessie beeldbellen
mei-22Webinar WTzA
april-22Trauma informed care
feb-22Logopedische therapie autismevriendelijk
juni-21Webinar theaterlezen
mei-21Omgaan met agressie in de zorg
april-21Covid-19: besmetting en bescherming
dec-20Webinar uitbreiden woordenschat
dec-20Verdiepingscursus lezen deel 3
sept-20Verdiepingscursus lezen deel 2
sept-20Verdiepingscursus lezen deel 1
apr-20Webinar logopedisch handelen bij COVID-19
sept-19Dyslexie en Comorbiditeit
nov-18Logopedische diagnostiek meertalige kinderen
juni-18Webinar Richtlijnen TOS
mei-18Studie-avond Auditieve verwerkingsproblemen Dutch Position Statement en Beginnende Communicatie
jan-18Webinar AVG (algemene verordening gegevensbescherming) “het hoe, risicoanalyse en ISMS (informatiebeveiliging)”
jan-18Dyslexie en vreemde talen
nov-17Congres TaalStaal; effect van behandelingen bij TOS
mrt-17Toolkit begrijpend lezen
dec-16MetaTaal
okt-15Auditieve verwerkingsproblemen
mei-15Diagnostiek bij meertaligheid
mei-15Passend onderwijs cluster 2
okt-14Symposium passend onderwijs
okt-14Studiedag VLVL: nieuwe ontwikkelingen in 2015
april-14Informatiemiddag meldcode kindermishandeling
april-14Symposium AUDIT
nov-13Pubers, dyslexie en social media
nov-13Doelgericht en SMART
okt-13Cursus Voortgezet Lezen
sept-13Symposium Executieve functies
juni-13Zo leer je kinderen lezen en spellen
feb-13Dyslexie en vreemde talen
sept-12Dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs
mrt-12Spellingproblemen!? En dan!?
sept-11Dyslexie; de stand van zaken
april-11Dyslexie: praktisch van A tot Z
mrt-11Taal in Blokjes
jan-11Ontwikkelingen in de eerste lijn (vervolg)
juni-10Directe toegankelijkheid logopedie
juni-10Vaardigheidstraining Kurzweil 3000
mrt-10Otoscopie
jan-10Ontwikkelingen in de eerste lijn
dec-09Certificeringscursus Connect Klanken en letters + Woordherkenning
nov-09Symposium auditieve verwerkingsproblematiek
okt-09Symposium; spraakmakend
sept-09Werkconferentie dyslexie
mei-09Congres Autisme spectrum Stoornissen
mrt-09Luister en doe mee! Workshop
jan-09Dyslexie
nov-08Conferentie Dyslexiezorg in 2009
nov-08Certificeringscursus Connect Vloeiend Lezen en Ralfi
nov-08Versterking vrijgevestigde  logopedisten limburg
okt-07Dyslexie: signaleren en interveniëren
juni-07ELD
juni-07Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Alles Waterpas
juni-07Postacademische vorming stotteren
april-07Kijken en kiezen “lezen moet je doen”
april-07Denkstimulerende gesprekstechnieken
feb-07VAKT-fun
mrt-07Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Het Gereedschap
jan-07Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Het Cement
nov-06Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Het Fundament
nov-06Logopedische behandeling van perifere en centrale facialisparese
nov-06Dyslexie screening Test
april-06Protocollen dyslexie
mrt-06Alle taal centraal
jan-06Pragmatiek, ontwikkeling en diagnostiek met de Nijmeegse Pragmatiektest
april-05Introductiecursus dyslexie
feb-03Post HBO cursus centraal auditieve taalverwerkingsproblemen en de gevolgen op het lees- en spellingsproces
dec-02Inzicht in pragmatische problemen door analyse van conversatie met en vertelling van kinderen vanaf 4 jaar
juni-02Certificeringcursus logopedie bij baby’s en zeer jonge kinderen met stoornissen in de primaire mondfuncties
nov-01Logopedie en gedragsstoornissen, zoals ADHD en autisme
april-01Logobase
jan-01Certificeringcursus Hodson&Paden fonologische stoornissen bij kinderen
sept-00Cursus slikproblematiek in een multidisciplinair perspectief
mrt-00Lidcombe program
okt-98Opleiding tot intercollegiale toetsingbegeleider
dec-99LIS-registratie
okt-99Hodson&paden
okt-99Slikstoornissen
juni-98Prelogopedie
juni-97Ouderbegeleiding bij stotterende kinderen
mei-97Werken met logopedische standaarden
nov-96Certificeringcursus Hanen
okt-95Spreektechnieken bij stotterende kinderen
april-95ICIDH in de logopedie
nov-93Kliniek stemstoornissen
feb-92Testgebruik
1991/1992Basiscursus logopedisten in het speciaal onderwijs
okt-89Certificeringcursus C phoniatrische therapiekurs Nasalierungsmethode Pahn
sept-89Certificeringcursus B phoniatrische therapiekurs Nasalierungsmethode Pahn
april-89Certificeringcursus A phoniatrische therapiekurs Nasalierungsmethode Pahn
dec-85Post HBO cursus afasie
sept-84Cursus STAP Hoensbroek
april-83Shine; management of stuttering assessment and fluency training Antwerpen
jan-83Certificeringcursus Webster; clinicians’s training course for the precision fluency shaping Program
1978 t/m 1982Diverse cursussen en na- en bijscholing betreffende centraal auditieve verwerkingsproblemen en stotteren, zowel intern binnen de Lucasstichting voor Revalidatie, Londen en Antwerpen

Geleen Lindenheuvel

046 - 474 08 25

Geleen Zuid

06 - 53 51 79 38

Bekijk Logopedie SamenSpraak op facebook

Neerbeek

046 - 437 90 72

Copyright © All Rights Reserved.