afwijkende mondgewoonten

afwijkende mondgewoonten

afwijkende mondgewoonten

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Veronica Smeets en Judy Kuipers zich gespecialiseerd in behandeling van afwijkende mondgewoonten (OMFT).

Afwijkende mondgewoonten

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Afwijkende mondgewoonten zijn: habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim-, speen- en vingerzuigen. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen.
Mondademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe. Voor meer informatie verwijzen wij naar een artikel geschreven door KNO-artsen van het Antoniusziekenhuis.

Voor een lijst met de negatieve gevolgen van afwijkend mondgedrag, klik hier

Afwijkend slikken kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst. Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen die scheef gaan staan. Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Slissen is het gevolg; het spreken wordt er vaak onduidelijk van.

Een andere afwijkende mondgewoonte is het duim- of vingerzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben. Het geeft veiligheid. Daarna wordt het vaak een gewoonte en kunnen de tanden scheef groeien. Ook kan de vorm van de mond (het gehemelte) veranderen. Tevens hebben kinderen een grotere kans op een slappe mondmotoriek, waardoor afwijkend slikken kan optreden. Speen-, duim- of vingerzuigen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgeleerd.

Door middel van Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT) wordt het evenwicht van de spieren in en om de mond herstelt.

Wat is OMFT?
“Normaal gesproken” is er een functioneel evenwicht tussen de werking van de verschillende spieren in en rond de mond. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc. oefenen allemaal functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is dan ook de spraak gestoord en een gestoorde groei van de neus-keelruimte met als mogelijk gevolg slaapstoornissen.
Indien uitsluitend de spraak gestoord zou zijn, kan de klassieke logopedie uitkomst bieden. Maar als de kaken, de tanden en kiezen, neusholte en/of het kaakgewricht bij het probleem betrokken zijn, kan de logopedist daarmee geen blijvend resultaat krijgen. De oorzaak van dergelijke problemen is dan namelijk niet weggenomen.

Taak voor een gespecialiseerde logopedist!
De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Bij andere benaderingen, zoals klassieke logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie, is er een kans op terugval omdat de negatieve mondgewoonten niet worden aangepakt. Door oro-myofunctionele therapie is de kans op een terugval veel kleiner.

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Veronica Smeets en Judy Kuipers zich gespecialiseerd in behandeling van afwijkende mondgewoonten (OMFT).