logopedie bij de ziekte van Parkinson

logopedie bij de ziekte van Parkinson

logopedie bij de ziekte van Parkinson

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Stephanie Creemers en Veronica Smeets zich gespecialiseerd in de behandeling bij de ziekte van Parkinson en zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Logopedie bij de ziekte van Parkinson, communicatie, slikken en speekselcontrole

De spraak van parkinsonpatiënten kan slechter verstaanbaar worden. Dat is vooral te merken aan: een zachte stem, een hese stem, mompelend spreken en/of monotoon spreken. Parkinsonpatiënten zeggen vaak ook dat het spreken vermoeiend is, dat hun stem hoger is geworden of dat het zingen moeilijker gaat. Dit wordt veroorzaakt door stijfheid in de spieren waardoor het spreken steeds meer moeite kost. De gevolgen zijn te kleine, tragere bewegingen van de lippen, de tong, de keelspieren en de stembanden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat parkinsonpatiënten beter kunnen bewegen als ze op de juiste manier worden gestimuleerd. Dat geldt ook voor het spreken. Als een parkinsonpatiënt boos is, of iemand anders zegt “praat eens wat harder”, kan hij kortdurend beter spreken. Bij de logopedische behandeling van het spreken wordt gebruik gemaakt van dit principe, namelijk dat luider spreken leidt tot een betere verstaanbaarheid. Het is specifiek voor de ziekte van Parkinson en waarschijnlijk de enige effectieve aanpak waardoor een parkinsonpatiënt (ook buiten de behandelkamer van de logopedist) beter verstaanbaar kan gaan spreken. Door het luider spreken verminderen ook andere problemen:
• Een zachte stem wordt luider en dus beter hoorbaar.
• Een hese stem wordt helderder. De ademing wordt vanzelf dieper, omdat luid spreken zonder diepere ademing niet mogelijk is.
• De articulatie en het spreektempo verbeteren tegelijkertijd, want binnensmonds spreken en snel spreken zijn moeilijk vol te houden als je luider spreekt.

Daarnaast hebben veel parkinsonpatiënten moeite om op de juiste woorden te komen of de draad van een gesprek vast te houden. Dat kan samengaan met slecht verstaanbaar spreken, maar het kan ook de voornaamste klacht over het spreken zijn.

Ook voor oefeningen en adviezen bij slikproblemen (zoals vaak verslikken en steeds langzamer kauwen en slikken) of bij het last hebben van verlies van speeksel, kunt u bij de logopedist terecht. 

In de westelijke mijnstreek is Stichting Parkinson-Inn Sittard zeer actief en organiseert het Parkinson Café in Sittard. Daarnaast organiseren zij ook diverse activiteiten voor mensen met Parkinson en hun naasten, zoals wandelen, bewegen op muziek en het koor “Vibrato”.
Stephanie Creemers is betrokken bij het Parkinsonkoor en verzorgt maandelijks lessen in adem en stem.ParkinsonNet

ParkinsonNet is een nationaal netwerk dat tot doel heeft parkinsonpatiënten in Nederland de beste zorg te geven. Deelname aan ParkinsonNet zorgt voor deskundigheid op het gebied van de ziekte van Parkinson en een betere samenwerking met andere gespecialiseerde zorgverleners in de regio. 

Klik op onderstaande afbeelding om een uitzending van ParkinsonTV terug te kijken over:

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Stephanie Creemers en Veronica Smeets zich gespecialiseerd in de behandeling bij de ziekte van Parkinson en zijn aangesloten bij ParkinsonNet.