lispelen

lispelen

lispelen

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Veronica Smeets en Judy Kuipers zich gespecialiseerd in behandeling van lispelen en OMFT.

Lispelen of slissen, verkeerde tongpuntklanken

Bij slissen of lispelen wordt de /s/ of andere tongpuntklanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de /s/. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. 

Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere /s/ wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de /t/ en de /d/. De tong kan ook zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver /s/-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve /s/.

Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals duim- en vingerzuigen. Door het slissen of lispelen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt. Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen.

Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

De logopedist onderzoekt de oorzaak van het slissen. Vaak wordt het verkeerd uitspreken van klanken meegenomen in behandeling volgens OMFT (klik op deze link voor meer informatie). Het kan ook zijn dat er puur een articulatieprobleem aanwezig is. Dan wordt er aandacht besteed aan het onderscheid tussen een goede en een foute /s/ leren. De beste startleeftijd voor behandeling is tussen 6 en 8 jaar oud.

Het resultaat van de behandeling hangt af van de oorzaak van het slissen, en van factoren als leeftijd, motivatie en inzet.

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Veronica Smeets en Judy Kuipers zich gespecialiseerd in behandeling van lispelen en OMFT.