lees- en spellingsproblemen

lees- en spellingsproblemen

lees- en spellingsproblemen

Bij Logopedie SamenSpraak zijn Judy Kuipers, Liesbeth Snippe en Ria Sturmans gespecialiseerd in behandeling van lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Lees- en spellingsproblemen gerelateerd aan taalontwikkeling.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met lees- en spellingproblemen.

Soms is er nog helemaal geen sprake van vastlopen in het leesproces, maar zijn er al risicofactoren in de spraak-taalontwikkeling te signaleren. Bijvoorbeeld fonologische problemen (spraakproblemen) of moeite met oproepsnelheid (woordvinding).

Adequate begeleiding in een vroeg stadium kan lees- en spellingsproblemen weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvormen ervan verkleinen.

De logopedist houdt zich in een vroeg stadium vooral bezig met de auditieve verwerking, spraakproblemen, grammaticale problemen, woordvinding en taalgebruik.

Indien de beperkingen in het (leren) lezen en/of schrijven worden veroorzaakt door een stoornis in de spraak- en/of taalontwikkeling, kan de logopedist de lees- en spellingsproblemen behandelen vanuit die reguliere logopedie en zal deze ook vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 

Is er sprake van dyslexie, dan zijn de regels rondom vergoeding anders geregeld. Zie de pagina dyslexie voor meer informatie.

Bij Logopedie SamenSpraak zijn Judy Kuipers, Liesbeth Snippe en Ria Sturmans gespecialiseerd in behandeling van lees- en spellingsproblemen en dyslexie.