Judy Kuipers overzicht met bij- en nascholing

Judy Kuipers overzicht met bij- en nascholing

Judy Kuipers overzicht met bij- en nascholing

periodeNaam na- en bijscholing
nov-22Workshop morfosyntaxis
april-22Logopedische interventies bij lees- en/of spellingsproblemen
mrt-22Online workshop “slissende slangen”
juni-21PROMPT 2, van techniek naar interventie
juni-21Online Masterclass DTTC en ReST
april-21Online kenniscafe meertaligheid
april-21Workshop “Dat zeg ik toch?”
sep-20Online Masterclass SpraakOntwikkelingsDyspraxie extra
jan-20Competentiegericht opleiden in de stage
nov-19Stage Plaza (Hogeschool Zuyd)
nov-19Training Lidcombe Programma
juni-19Restart DCM
feb-19Verdiepingscursus lezen: leesproblemen en dan?!
nov-18Logopedische diagnostiek meertalige kinderen
mei-18Studieavond Luisterproblemen en meertaligheid
april-17Metaphon
dec-16MetaTaal
juni-16Executieve functies en logopedie
jan-16DGM voor logopedisten
mei-15Passend onderwijs cluster 2
mei-15Hodson en Paden
april-15Workshop minimale paren spellen
nov-14Verdiepingscursus OMFT
okt-14Studiedag VLVL: nieuwe ontwikkelingen in 2015
sep-14PROMPT 1, introductie techniek
april-14Informatiemiddag meldcode kindermishandeling
april-14Symposium AUDIT
nov-13Doelgericht en SMART
sep-13Symposium Executieve functies
juni-13Basismodule sensorische informatie verwerking voor logopedisten
sep-12Verdiepingscursus spelling – spellingproblemen!? En dan?!
mrt-12Internet binnen de logopedische behandeling
feb-12Logopedie en tandheelkunde (OMFT)
mei-11Directe toegankelijkheid logopedie (DTL)
nov-10Logopedie aan anderstalige en meertalige kinderen
nov-08Preventieve Logopedie voor 0-6 jarigen