heesheid bij kinderen

heesheid bij kinderen

heesheid bij kinderen

Bij Logopedie SamenSpraak is Stephanie Creemers werkzaam als stemtherapeut bij kinderen en volwassenen.

Heesheid bij kinderen

Bijna alle kinderen hebben wel eens last van heesheid. Het kan voorkomen aansluitend aan een verkoudheid of na een schoolreisje, als uw kind zijn stem heel erg heeft geforceerd door veel te schreeuwen. 

Heesheid kan ook permanent aanwezig zijn. Een oorzaak zou kunnen zijn het verkeerd gebruik van de stem, zoals schreeuwen of gekke stemmen maken. Dit komt vooral bij jongens voor. Er kunnen uiteindelijk ook stembandknobbeltjes ontstaan.

Tijdens de stembehandeling door de logopedist wordt de nadruk gelegd op rustiger spreken. En op het afleren van het stemmisbruik, bijvoorbeeld: schreeuwen, gekke stemmetjes imiteren, rare keelgeluiden maken en fluisteren. Het is daarbij uitnodigend om ook als ouders niet te schreeuwen of op verre afstand met uw kind te praten waardoor het wel terug moet schreeuwen.


Verder kan er aandacht besteed worden aan het aanleren van de juiste ademing, op een speelse manier. Ook is er aandacht voor een juiste houding en spieren leren ontspannen. En er wordt geoefend om met de juist stemgeving te spreken. Middels de bubbelmethode (bubbelen met stemgeluid door een buisje) kan het kind makkelijk thuis oefenen om tot een meer ontspannen stemgebruik te komen. 

Het kan tamelijk lang duren voor de heesheid verdwenen is, omdat afleren van de negatieve gewoonten soms lang kan duren.

Bij Logopedie SamenSpraak is Stephanie Creemers werkzaam als stemtherapeut bij kinderen en volwassenen.