Verwijzing - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verwijzing

Praktijkinfo

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist.

U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Op medische indicatie kan er behandeling aan huis plaatsvinden.


Directe toegang


DTL Staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dat betekent dat een verwijzing van de huisarts of specialist niet altijd nodig is om voor vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen.
Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Vraag daarom eerst bij uw verzekering na of u DTL vergoed krijgt! Verzekeraars CZ en De Friesland vergoeden de screening niet (volgens tarieven logopedie 2019).
 
Er zijn criteria waaraan uw klacht moet voldoen, om zonder verwijzing op kosten van de verzekeraar de behandeling te starten.
Om te bepalen of u voor DTL in aanmerking komt, bestaat de eerste afspraak uit een screening van 10 minuten. Deze screening kan uitwijzen dat u alsnog bij uw huisarts om een verwijzing moet vragen, om de behandelkosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.
Met een verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist wordt tijdens de eerste afspraak het onderzoek gestart, zonder screening. Het onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
 
In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor DTL en dient u altijd eerst een arts te bezoeken:
- Als u meerdere klachten heeft, die mogelijk met elkaar samenhangen (bijv. spraak- en taalproblemen)
- Als u langer dan 3 weken continu hees bent
- Als u problemen heeft met slikken
- Als u pijnklachten heeft
- Als de klacht een medische achtergrond heeft

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu