Verwijzing - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Verwijzing

Praktijkinfo

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist.

U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Op medische indicatie kan er behandeling aan huis plaatsvinden.Vaak krijgen we de vraag of een verwijzing van een arts altijd nodig is? Is logopedie direct toegankelijk?


DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Er zijn situaties waarin een verwijzing van de huisarts of specialist niet altijd nodig is om voor vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen. Of dit vergoed wordt is per zorgverzekeraar verschillend. Vraag daarom eerst bij uw verzekering na of u DTL vergoed krijgt!
Om te bepalen of u voor DTL in aanmerking komt, bestaat de eerste afspraak uit een screening van 10 minuten. Mogelijk dat u hierna alsnog bij uw huisarts om een verwijzing moet vragen, om de behandelkosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.
 
In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor DTL en dient u altijd eerst een arts te bezoeken:
- Als u meerdere klachten heeft, die mogelijk met elkaar samenhangen (bijv. spraak- en taalproblemen)
- Als u langer dan 3 weken continu hees bent
- Als u problemen heeft met slikken
- Als u pijnklachten heeft
- Als de klacht een medische achtergrond heeft

Terug naar de inhoud