Van intake naar evaluatie - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Van intake naar evaluatie

Praktijkinfo

Intakegesprek
 
Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd. Het is ook mogelijk om de anamnese vragenlijst vooraf via onze website (anoniem) of beveiligde email in te vullen. Vraag uw logopedist naar de mogelijkheden.

Tevens ontvangt u tijdens de eerste sessie een behandelovereenkomst en wordt u gewezen op uw rechten en plichten.
 
Onderzoek
   
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek (een tot enkele sessies) waarvoor we over diverse onderzoekmaterialen beschikken. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt een behandelplan opgesteld.
 
Behandeling
 
De diagnose en het behandelplan worden met u besproken. Indien u akkoord gaat wordt het behandelplan in de volgende sessies uitgevoerd. Er wordt een doelstelling opgesteld voor een behandelperiode van maximaal 6 maanden. 
Afhankelijk van de ernst van het probleem vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats (of vaker in overleg met de verwijzer). Er wordt in overleg gekozen voor een dag en tijdstip die binnen uw mogelijkheden passen.

Het oefenen thuis hoort erbij en is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de logopedische behandeling.


Evaluatie


Met regelmaat, in ieder geval elke 6 maanden, vindt een evaluatie van het behandeldoel plaats. Indien nodig wordt een nieuw behandeldoel gesteld voor de volgende periode van maximaal 6 maanden.

De verwijzer wordt minimaal 1x per jaar geïnformeerd over de vorderingen van de behandeling.


Afronden


De behandeling wordt afgerond indien:
- de hulpvraag niet meer aanwezig is.
- de verwachting is dat logopedische therapie geen positief effect meer zal hebben.
- de cliënt twee keer of vaker zonder (tijdige) berichtgeving niet is verschenen op een afspraak.
- de nota’s niet of niet tijdig worden betaald.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu