Stephanie Creemers cursussen - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Stephanie Creemers cursussen

Team

Overzicht gevolgde bij- en nascholing:

juni 2021

mei 2021

maart 2021

jan 2021

okt 2020

sept 2020

juni 2020

juni 2020

mei 2020

april 2020

dec 2019

nov 2019

mei 2019

mei 2019

jan 2019

juni 2018

mei 2018

feb 2018

okt 2017

mei 2017

maart 2017

jan 2017

nov 2016

nov 2016

okt 2016

jan 2016

dec 2015

mei 2015

april 2015

april 2015

jan 2015

nov 2014
nov 2014
okt 2014
april 2014

april 2014

jan 2014
nov 2013
sept 2013 
nov 2012 
juni 2012 
feb 2012 
dec 2010 
juni 2010 
juli 2010 
maart 2009 
dec 2008 
nov 2008 
mei 2008 
mei 2006 
dec 2005 
nov 2005 
juni 2005 
april 2005 
okt 2004 
sept 2004 
april 2004 
jan 2004 
feb 2003 
dec 2002 
okt 2002 
sept 2002 
juni 2002 
april 2002 
feb 2002 
nov 2001 
nov 2001 
okt 2001 
sept 2001 
juni 2001 
dec 2000 
nov 2000 
okt 2000 
sept 2000 
juni 2000 
maart 2000 
okt 1999 
sept 1999 
maart 1999 
dec 1998 
nov 1998 
juni 1998 

Webinar twang in de spreek- en zangstem
ParkinsonNet jaarcongres 2021
Blended learning ParkinsonSupport: Palliatieve zorg
Webinar herstelzorg COVID-19
Cursus logopedie voor transgender personen
Webinar post-operative care after total laryngectomy
Webinar Triggerpoint Reset Methode Trapeziusspier
Webinar Stemtherapie bij Transpersonen
Webinar Mutatie van de (zang)stemParkinsonNet Congres 2019
Webinar Logopedisch handelen bij Covid-19 + Webinar MD aanpak in nazorg bij COVID-19
ParkinsonNet congres 2019
Studiedag stemeffecten voor logopedisten
Dag van de stem
Vox Fonetografie voor logopedisten
Symposium 'Alles behalve stem - een andere kijk op de larynx'
Estill Voice Treatment
Ademing bewustwording en ontspanning
Landelijke bijscholingsdag kwaliteitskringbegeleiders
ParkinsonNet congres 2017 
Landelijke bijscholingsdag kwaliteitkringbegeleiders
Symposium ‘Passie voor Stem’
Cursus Mindfulness en Logopedie
Masterclass Dysfagie: instrumental evaluation of oropharyngeal dysphagia

Opfriscursus Dysfagie

Terugkomdag Meer dan larynxmanipulatie

Scholing autonome zenuwstelsel

Cranio-mandibulaire dysfunctie

Symposium Hoofd/Hals oncologie

Workshop minimale paren spellen

Workshop Estill Voice Treatment bij Alberto ter Doest

PROMPT: tactiel-kinestische behandeling van motorische spraakstoornissen

ParkinsonNet jaarcongres 2014
NLP-training: effectief begeleiden op zes niveau's
Studiedag VLVL: nieuwe ontwikkelingen in 2015

Informatiemiddag meldcode kindermishandeling
Symposium AUDIT

Opleiding tot kwaliteitskringbegeleider
Doelgericht en SMART
Symposium Executieve functies
Cursus 'Psychogene stem- en spraakstoornissen'
Vervolgcursus NLP 'Woordmagie en taalpatronen'
Cursus 'COPD en logopedie'
Cursus 'Directe toegankelijkheid logopedie'
Cursus 'NLP en logopedie: de kunst om anders te handelen'
Cursus 'Communicatie met affectie'
Symposium Stemexpertisecentrum Leuven 'proeven van stempraktijk'
Cursus 'Meer dan larynxmanipulatie!'
Jaarsymposium ParkinsonNet
ParkinsonNetscholing
Symposium 'Bridging voice professionals: stress, emotie en stem'
Cursus 'Good practice: taalontwikkelingsstoornissen'
Cursus 'Stemtherapie bij beroepssprekers'
Symposium 'Bridging voice professionals: gender en stem'
Introduntiecursus dyslexie
Cursus 'Stem-, spraak-, slik- en reukrevalidatie na behandeling van hoofd- en halstumoren'
Cursus 'Manuele facilitatie van de larynx'
Introductiecursus 'Sensorische integratie'
Cursus Nasaleren met Pahn - A'
Cursus 'Nieuwe wegen in de behandeling van psychogene stem- en spraakstoornissen'
Cursus 'Akoustische analyses van stemgeluid'
Cursus 'Wie gebruikt er nu nog een cassetterecorder!'
Cursus 'Van spreekstem naar zangstem'
Symposium 'Chronische stemoverbelasting als vorm van RSI'
Cursus 'Slikproblematiek in een multidisciplinair perspectief'
Cursus 'Fonologische stoornissen: Hodson & Paden'
Studiedag 'Logopedie en gedragsstoornissen'
Cursus 'Slikstoornissen op de Intensive Care Afdeling'
Cursus 'Stottertherapie voor kinderen tot ongeveer 6 jaar'
Cursus 'Toepassing stemtherapiemethoden in lezen, spreken en zingen'
Cursus 'Dysartrie bij volwassen'
Cursus 'Communicatiestoornissen bij rechterhemisfeerlaesies'
Cursus 'Slikstoornissen bij verworven neurologische aandoeningen'
Studiedag 'Afasie, recente ontwikkelingen binnen diagnostiek, behandeling en nazorg'
Opfriscursus afasie
Workshop 'Fonologische stoornissen: Hodson & Paden'
Cursus 'Onvolledige stembandsluiting'
Cursus 'Jonge stotterende kinderen'
Introductiecursus 'Nasaleren volgens J. Pahn'
Studiedag 'Stemtherapie bij kinderen'
Workshop 'Stembeoordelingen en -metingen'
Cursus 'Kliniek van stemstoornissen'
Cursus 'Manuele facilitatie van de larynx'

Terug naar de inhoud