Stephanie Creemers cursussen - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stephanie Creemers cursussen

Team

Overzicht gevolgde bij- en nascholing:

jan 2019

juni 2018

mei 2018

feb 2018

okt 2017

mei 2017

maart 2017

jan 2017

nov 2016

nov 2016

okt 2016

jan 2016

dec 2015

mei 2015

april 2015

april 2015

jan 2015

nov 2014
nov 2014
okt 2014
april 2014

april 2014

jan 2014
nov 2013
sept 2013
nov 2012
juni 2012
feb 2012
dec 2010
juni 2010
juli 2010
maart 2009
dec 2008
nov 2008
mei 2008
mei 2006
dec 2005
nov 2005
juni 2005
april 2005
okt 2004
sept 2004
april 2004
jan 2004
feb 2003
dec 2002
okt 2002
sept 2002
juni 2002
april 2002
feb 2002
nov 2001
nov 2001
okt 2001
sept 2001
juni 2001
dec 2000
nov 2000
okt 2000
sept 2000
juni 2000
maart 2000
okt 1999
sept 1999
maart 1999
dec 1998
nov 1998
juni 1998

Symposium 'Alles behalve stem - een andere kijk op de larynx'
Estill Voice Treatment
Ademing bewustwording en ontspanning
Landelijke bijscholingsdag kwaliteitskringbegeleiders
ParkinsonNet congres 2017 
Landelijke bijscholingsdag kwaliteitkringbegeleiders
Symposium ‘Passie voor Stem’
Cursus Mindfulness en Logopedie
Masterclass Dysfagie: instrumental evaluation of oropharyngeal dysphagia

Opfriscursus Dysfagie

Terugkomdag Meer dan larynxmanipulatie

Scholing autonome zenuwstelsel

Cranio-mandibulaire dysfunctie

Symposium Hoofd/Hals oncologie

Workshop minimale paren spellen

Workshop Estill Voice Treatment bij Alberto ter Doest

PROMPT: tactiel-kinestische behandeling van motorische spraakstoornissen

ParkinsonNet jaarcongres 2014
NLP-training: effectief begeleiden op zes niveau's
Studiedag VLVL: nieuwe ontwikkelingen in 2015

Informatiemiddag meldcode kindermishandeling
Symposium AUDIT

Opleiding tot kwaliteitskringbegeleider
Doelgericht en SMART
Symposium Executieve functies
Cursus 'Psychogene stem- en spraakstoornissen'
Vervolgcursus NLP 'Woordmagie en taalpatronen'
Cursus 'COPD en logopedie'
Cursus 'Directe toegankelijkheid logopedie'
Cursus 'NLP en logopedie: de kunst om anders te handelen'
Cursus 'Communicatie met affectie'
Symposium Stemexpertisecentrum Leuven 'proeven van stempraktijk'
Cursus 'Meer dan larynxmanipulatie!'
Jaarsymposium ParkinsonNet
ParkinsonNetscholing
Symposium 'Bridging voice professionals: stress, emotie en stem'
Cursus 'Good practice: taalontwikkelingsstoornissen'
Cursus 'Stemtherapie bij beroepssprekers'
Symposium 'Bridging voice professionals: gender en stem'
Introduntiecursus dyslexie
Cursus 'Stem-, spraak-, slik- en reukrevalidatie na behandeling van hoofd- en halstumoren'
Cursus 'Manuele facilitatie van de larynx'
Introductiecursus 'Sensorische integratie'
Cursus Nasaleren met Pahn - A'
Cursus 'Nieuwe wegen in de behandeling van psychogene stem- en spraakstoornissen'
Cursus 'Akoustische analyses van stemgeluid'
Cursus 'Wie gebruikt er nu nog een cassetterecorder!'
Cursus 'Van spreekstem naar zangstem'
Symposium 'Chronische stemoverbelasting als vorm van RSI'
Cursus 'Slikproblematiek in een multidisciplinair perspectief'
Cursus 'Fonologische stoornissen: Hodson & Paden'
Studiedag 'Logopedie en gedragsstoornissen'
Cursus 'Slikstoornissen op de Intensive Care Afdeling'
Cursus 'Stottertherapie voor kinderen tot ongeveer 6 jaar'
Cursus 'Toepassing stemtherapiemethoden in lezen, spreken en zingen'
Cursus 'Dysartrie bij volwassen'
Cursus 'Communicatiestoornissen bij rechterhemisfeerlaesies'
Cursus 'Slikstoornissen bij verworven neurologische aandoeningen'
Studiedag 'Afasie, recente ontwikkelingen binnen diagnostiek, behandeling en nazorg'
Opfriscursus afasie
Workshop 'Fonologische stoornissen: Hodson & Paden'
Cursus 'Onvolledige stembandsluiting'
Cursus 'Jonge stotterende kinderen'
Introductiecursus 'Nasaleren volgens J. Pahn'
Studiedag 'Stemtherapie bij kinderen'
Workshop 'Stembeoordelingen en -metingen'
Cursus 'Kliniek van stemstoornissen'
Cursus 'Manuele facilitatie van de larynx'

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu