Ria Sturmans cursussen - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ria Sturmans cursussen

Team

Overzicht gevolgde bij- en nascholing:

juni 2021

mei 2021

april 2021

dec 2020

dec 2020

sept 2020

sept 2020

april 2020

sept 2019

nov 2018

juni 2018

mei 2018

jan 2018

jan 2018

nov 2017

maart 2017

dec 2016

okt 2015

mei 2015

mei 2015

okt 2014

okt 2014

april 2014

april 2014
nov 2013

nov 2013
okt 2013
sept 2013
juni 2013
feb 2013
sept 2012
maart 2012
sept 2011
april 2011
maart 2011
jan 2011
juni 2010
juni 2010
maart 2010
jan 2010
dec 2009
nov 2009
okt 2009
sept 2009
mei 2009
maart 2009
jan 2009
nov 2008
nov 2008
nov 2008
okt 2007
juni 2007
juni 2007
juni 2007
april 2007
april 2007
feb 2007
maart 2007
jan 2007
nov 2006
nov 2006
nov 2006
april 2006
maart 2006
jan 2006
april 2005
feb 2003
dec 2002
juni 2002
nov 2001
april 2001
jan 2001
sept 2000
maart 2000
okt 1998
dec 1999
okt 1999
okt 1999
juni 1998
juni 1997
mei  1997
nov 1996
okt 1995
april 1995
nov 1993
feb 1992
1991/1992
okt 1989
sept 1989
april 1989
dec 1985
sept 1984
april 1983
jan 1983
1978 t/m 1982

Webinar theaterlezen
Omgaan met agressie in de zorg
Covid-19: besmetting en bescherming
Webinar uitbreiden woordenschat

Verdiepingscursus lezen deel 3

Verdiepingscursus lezen deel 2

Verdiepingscursus lezen deel 1

Webinar logopedisch handelen bij COVID-19

Dyslexie en Comorbiditeit

Logopedische diagnostiek meertalige kinderen

Webinar Richtlijnen TOS

Studie-avond Auditieve verwerkingsproblemen Dutch Position Statement en Beginnende Communicatie

Webinar AVG (algemene verordening gegevensbescherming) "het hoe, risicoanalyse en ISMS (informatiebeveiliging)"

Dyslexie en vreemde talen

Congres TaalStaal; effect van behandelingen bij TOS

Toolkit begrijpend lezen

MetaTaal

Auditieve verwerkingsproblemen

Diagnostiek bij meertaligheid

Passend onderwijs cluster 2

Symposium passend onderwijs

Studiedag VLVL: nieuwe ontwikkelingen in 2015
Informatiemiddag meldcode kindermishandeling

Symposium AUDIT

Pubers, dyslexie en social media
Doelgericht en SMART
Cursus Voortgezet Lezen
Symposium Executieve functies
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Dyslexie en vreemde talen
Dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs
Spellingproblemen!? En dan!?
Dyslexie; de stand van zaken
Dyslexie: praktisch van A tot Z
Taal in Blokjes
Ontwikkelingen in de eerste lijn (vervolg)
Directe toegankelijkheid logopedie
Vaardigheidstraining Kurzweil 3000
Otoscopie
Ontwikkelingen in de eerste lijn
Certificeringscursus Connect Klanken en letters + Woordherkenning
Symposium auditieve verwerkingsproblematiek
Symposium; spraakmakend
Werkconferentie dyslexie
Congres Autisme spectrum Stoornissen
Luister en doe mee! Workshop
Dyslexie
Conferentie Dyslexiezorg in 2009
Certificeringscursus Connect Vloeiend Lezen en Ralfi
Versterking vrijgevestigde  logopedisten limburg
Dyslexie: signaleren en interveniëren
ELD
Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Alles Waterpas
Postacademische vorming stotteren
Kijken en kiezen “lezen moet je doen”
Denkstimulerende gesprekstechnieken
VAKT-fun
Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Het Gereedschap
Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Het Cement
Bouwen aan multidisciplinaire samenwerking: Het Fundament
Logopedische behandeling van perifere en centrale facialisparese
Dyslexie screening Test
Protocollen dyslexie
Alle taal centraal
Pragmatiek, ontwikkeling en diagnostiek met de Nijmeegse Pragmatiektest
Introductiecursus dyslexie
Post HBO cursus centraal auditieve taalverwerkingsproblemen en de gevolgen op het lees- en spellingsproces
Inzicht in pragmatische problemen door analyse van conversatie met en vertelling van kinderen vanaf 4 jaar
Certificeringcursus logopedie bij baby’s en zeer jonge kinderen met stoornissen in de primaire mondfuncties
Logopedie en gedragsstoornissen, zoals ADHD en autisme
Logobase
Certificeringcursus Hodson&Paden fonologische stoornissen bij kinderen
Cursus slikproblematiek in een multidisciplinair perspectief
Lidcombe program
Opleiding tot intercollegiale toetsingbegeleider
LIS-registratie
Hodson&paden
Slikstoornissen
Prelogopedie
Ouderbegeleiding bij stotterende kinderen
Werken met logopedische standaarden
Certificeringcursus Hanen
Spreektechnieken bij stotterende kinderen
ICIDH in de logopedie
Kliniek stemstoornissen
Testgebruik
Basiscursus logopedisten in het speciaal onderwijs
Certificeringcursus C phoniatrische therapiekurs Nasalierungsmethode Pahn
Certificeringcursus B phoniatrische therapiekurs Nasalierungsmethode Pahn
Certificeringcursus A phoniatrische therapiekurs Nasalierungsmethode Pahn
Post HBO cursus afasie
Cursus STAP Hoensbroek
Shine; management of stuttering assessment and fluency training Antwerpen
Certificeringcursus Webster; clinicians’s training course for the precision fluency shaping Program
Diverse cursussen en na- en bijscholing betreffende centraal auditieve verwerkingsproblemen en stotteren, zowel intern binnen de Lucasstichting voor Revalidatie, Londen en Antwerpen

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu