Nieuwsberichten - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsberichten

Nieuws
Logopedie Samenspraak houdt u met de pagina op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de Logopedie en binnen onze praktijk.
NIEUWSBERICHTEN LOGOPEDIE SAMENSPRAAK
 
2018

... Wij zijn AVG-proof, dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina regel- en wetgeving en onze privacyverklaring.

2017

...Ria Sturmans en Liesbeth Snippe zijn 10 november naar TaalStaal geweest; dit is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers.
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) staat centraal op dit congres.
Het doel van TaalStaal is recente internationale en Nederlandse onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor de dagelijkse praktijk.
De volgende onderwerpen zijn in lezingen en posterpresentaties aan bod gekomen:
- een overzicht van behandelmodellen
- het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
- directe en indirecte therapie
- inzicht in lopend onderzoek
Ria en Liesbeth hebben evidentie uit wetenschappelijk onderzoek kunnen meenemen voor hun bijdrage aan de kwaliteit van het logopedische handelen in de dagelijkse praktijk.
Het was een zeer inspirerende congresdag!
 
... 8 april: Opvolgingskwaliteitstoets behaald!
Binnen de zorg is het steeds gebruikelijker om de kwaliteit te meten middels een audit. Wij hebben er in 2015 vrijwillig voor gekozen om zo’n onafhankelijk kwaliteitstoets uit te laten voeren door HealthCare Auditing (HCA). Tijdens een audit wordt via objectieve criteria en vragenlijsten gekeken naar de praktijkinrichting, patiëntveiligheid, kwaliteitsregistratie en het logopedisch handelen. Elke 2 jaar volgt hierna een opvolgingsaudit.
Wij zijn trots om u mede te delen dat wij nog steeds 100% voldoen aan alle eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie. Het is een mooie beloning op jarenlange investering in kwalitatief goede zorg, een goede administratie en een transparante werkwijze. 

... Dag van de Logopedie vraagt aandacht voor slikproblemen

Niet naar een verjaardagsfeestje durven, omdat je bang bent dat je je in een stukje taart of een slok koffie verslikt. Elke avond spanning aan de keukentafel omdat je kind niet goed kan slikken en daardoor weigert te eten. Slikproblemen hebben grote impact, zowel bij kinderen als volwassenen. Veel mensen weten niet dat de logopedist kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart in het teken van slikproblemen.

We eten en drinken, kauwen en slikken vaak zonder er bij na te denken. Toch zijn er veel mensen, zowel kinderen als volwassen, waarbij slikken een probleem is. Bij volwassenen ontstaat een slikprobleem vaak na een beroerte. Maar ook mensen met de ziekte van Parkinson, een spierziekte of kanker in de mond of keel kunnen slikproblemen krijgen. Door deze aandoeningen raken de structuren en spieren of zenuwen die zorgen dat je kunt slikken beschadigd.

Slikproblemen bij kinderen
Bij kinderen komt een slikprobleem vaak voor wanneer ze te vroeg geboren zijn. Maar ook bij kinderen met een (aangeboren) handicap of spierziekte. Soms kan er ook iets anders aan de hand zijn en is het tijdelijk van aard. Een kind dat borstvoeding krijgt, weigert bijvoorbeeld om uit de fles te drinken. Andere kinderen hebben moeite hebben met het leren zuigen, eten van de lepel of kauwen. Hierdoor kan het kind zich regelmatig verslikken of gaan spugen. Soms kan een kind helemaal niet eten of drinken. Het krijgt dan tijdelijk sondevoeding om te voorkomen dat het kind ondervoed raakt.

Niet meer naar feestjes
De impact van slikproblemen is groot, zowel bij volwassen als kinderen. Wanneer volwassenen niet meer goed kunnen kauwen of slikken, eten ze minder, kunnen ze ongewenst gewicht verliezen en zelfs ondervoed raken. Ook kunnen ze een longontsteking krijgen wanneer bij het verslikken vocht of voeding in de luchtpijp komt. Op sociaal gebied hebben slikproblemen ook gevolgen. Iemand met een slikprobleem kan niet meer eten of drinken wat hij of zij lekker vindt. Niet meer een knapperig stokbroodje gezond, maar ook geen pizza of vlees van de barbecue. Zelfs het ‘gewoon’ drinken van koffie of limonade kan een probleem worden. Het komt vaak genoeg voor dat mensen met een slikprobleem niet meer naar een verjaardagsfeestje of een etentje durven, omdat ze bang zijn zich te gaan verslikken.

Onmacht bij ouders
Ook voor ouders heeft het slikprobleem van hun kind veel invloed op het dagelijks leven. Kinderen met slikproblemen hebben vaak medische of ontwikkelingsproblemen. Dit vraagt al extra zorg van ouders of verzorgers. De slikproblemen komen daar dan nog eens bij. De avondmaaltijd die normaal gesproken een moment van rust zou moeten zijn, levert alleen maar spanning op. Als ouder wil je goed voor je kind zorgen. Wanneer het niet lukt om je kind goed en veilig te laten eten, voel je je tekort schieten. Dat zorgt voor stress, ongerustheid en onmacht.

Logopedie kan helpen
Het herkennen van slikproblemen en het stellen van een goede diagnose vraagt om kennis en ervaring. Er zijn vaak meerdere disciplines bij betrokken. Ook de logopedist speelt daarin een belangrijke rol. In alle instellingen in de gezondheidszorg zijn daarom logopedisten te vinden die ook slikproblemen behandelen. Een logopedist kan het probleem niet altijd helemaal oplossen. Wel kan de logopedist ervoor zorgen dat een patiënt met het slikprobleem om leert gaan. De logopedist kan de patiënt helpen de slikspieren intensief te trainen om zo weer makkelijker en veiliger te leren slikken. Is dat niet mogelijk is, dan gaat de logopedist samen met de patiënt op zoek naar oplossingen om zo goed en veilig mogelijk te eten en te drinken. Bijvoorbeeld door een andere sliktechniek aan te leren of aangepaste, makkelijke voeding te adviseren. Hierdoor wordt het leven voor de patiënt en de omgeving weer een stuk aangenamer.

Meer weten over slikproblemen? Neem eens een kijkje op deze sites:

www.logopedie.nl over logopedie bij verschillende klachten, waaronder slikproblemen
www.prelogopedie.nl over slikproblemen bij kinderen
www.moeilijkslikken.nl over slikproblemen bij volwassen


... per januari is het mogelijk om een afspraak te maken voor stemmassage of lessen Lax Vox!

Een stemmassage, ook larynxmanipulatie genoemd, ontspant de spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor het stemgeven. Voor beroepssprekers en zangers geen overbodige luxe! De spieren rondom het strottenhoofd worden ontspannen en u voelt direct meer ruimte in het stemapparaat en merkt dat toonhoogtes makkelijker bereikt worden. Stephanie heeft veel bijscholing gevolgd op het gebied van larynxmanipulatie en heeft jarenlange ervaring hierin.
 
Lax vox, ook bubbelen genoemd, is enorm ‘hip’ in zingend Nederland. Bij de Lax Vox-methode wordt gebruikt gemaakt van een siliconen slangetje en een flesje water. Het is een goede methode voor professionele stemgebruikers. Het helpt met de warming up en de cooling down van de stem. Het maakt de gebruiker meer bewust van de spieren die nodig zijn bij goed stemgebruik en het oefent een juist adempatroon bij stemgeving. 
 
Indien u een afspraak wilt maken voor een stemmassage of een les Lax Vox, kunt u contact opnemen met Stephanie: 046-47470825 (locatie Geleen Lindenheuvel). De kosten voor een afspraak (niet-vergoede zorg) zijn 30 euro per half uur. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu