Nieuwsberichten - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Nieuwsberichten

Nieuws
Logopedie Samenspraak houdt u met deze pagina op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de Logopedie en binnen onze praktijk.
NIEUWSBERICHTEN LOGOPEDIE SAMENSPRAAK
2021

... Op 3 april 2021 heeft bij Logopedie SamenSpraak de visitatie plaatsgevonden door HealthCare Auditing, als onderdeel van de kwaliteitscyclus. De visitatie is met goed resultaat behaald.
Binnen de zorg is het steeds gebruikelijker om de kwaliteit te meten. Wij hebben er in 2015, 2017 en 2019 vrijwillig voor gekozen om zo’n onafhankelijk kwaliteitstoets uit te laten voeren door HealthCare Auditing (HCA). Tijdens een kwaliteitstoets wordt via objectieve criteria en vragenlijsten gekeken naar de praktijkprocessen, patiëntveiligheid, kwaliteitsregistratie en het logopedisch handelen. De kwaliteitscyclus is een vervolg op de kwaliteitstoets en bestaat uit een visitatie en vervolgens jaarlijks een kwaliteitsgesprek, waarbij meer diepgang plaatsvindt op praktijkniveau.
Wij zijn trots om u mede te delen dat wij nog steeds 100% voldoen aan alle kwaliteitseisen. Het is een mooie beloning op jarenlange investering in kwalitatief goede zorg, een goede administratie en een transparante werkwijze. 

... Na een Covid-19 besmetting kunnen ademklachten ontstaan. Klachten van benauwdheid, kortademigheid, moeite met doorademen, vermoeidheid en soms zelfs pijn bij ademen. Het inspanningsvermogen is vaak verminderd. Naast deze lichamelijke klachten kunnen ook klachten van angst en spanning ontstaan. Het kan maken dat het vertrouwen in het lichaam afneemt. Tijdens de ademtherapie kijken we naar de aspecten die een rol spelen bij het ademprobleem: hoe is de beweging van de borstkas, het gebruik van hulpinademspieren, is het ademen functioneel en effectief? Binnen onze praktijk is Stephanie Creemers gespecialiseerd in stem- en ademhalingsproblematiek.

... Maatregelen Logopedie SamenSpraak wegens Coronavirus

UPDATE 4 januari
Gedurende de huidige lockdown blijven onze praktijklokaties open. Online behandeling heeft voorlopig de voorkeur.
In situaties waarin online behandeling niet mogelijk is EN voortzetten van de behandeling noodzakelijk is, is behandeling in de praktijk of aan huis (bij medische indicatie) mogelijk.
U kunt dit bespreken met de betreffende logopediste.

Om behandeling face-to-face op een veilige manier, zowel voor u als voor ons, te kunnen bieden hanteren wij een aantal richtlijnen. Deze staan hieronder beschreven.
Momenteel wordt standaard uitgegaan van een behandelsituatie met verhoogd risico op besmetting met corona, met bijpassende maatregelen.
Indien een afspraak gemaakt wordt in de praktijk en u heeft twijfels of u kan komen, doorloop dan onze beslisboom en overleg met uw logopediste. 
In principe geldt bij twijfel, afmelden en een nieuwe afspraak plannen zodra iedereen in het gezin klachtenvrij is.

Uiteraard zijn onze praktijken telefonisch en via email gewoon bereikbaar.
Logopedische zorg binnen Logopedie SamenSpraak in COVID-19 periode:
 
Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die wij nemen om op verantwoorde wijze behandeling te laten plaatsvinden. 
 
De praktijkruimte is aangepast volgens de regels van de overheid aangaande ‘1,5 meter beleid’ en er wordt een hygiëneprotocol toegepast.
  
Algemene regels

Situaties zonder verhoogd risico op besmetting met corona 
· Was uw handen thuis, bij binnenkomst in de praktijkruimte kunt u uw handen desinfecteren met handgel die op tafel staat
· Kom exact op het afgesproken tijdstip (naar binnen). Indien u eerder aanwezig bent, wacht u buiten het gebouw (tot u via een app-je of anderszins een uitnodiging krijgt om naar binnen te komen). Speelgoed en tijdschriften zijn uit de wachtruimte weggehaald.
· Kinderen < 6 jaar mogen met één begeleider naar binnen
· In overleg met de logopediste wordt bekeken of maximaal één begeleider mee naar binnenkomt bij kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar.
· Kinderen > 12 jaar komen alleen naar binnen
· Raak geen deurklinken aan, uw logopedist opent en sluit de deur
· Gebruik het toilet zo min mogelijk, liefst helemaal niet
· Neem eigen pen, potlood, gum en/of kleurpotloden mee. Indien specifiek materiaal nodig is, zal uw logopedist dit vooraf doorgeven.
· Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, volg de bewegwijzering/stickers en aanwijzingen in de praktijk. Neem bij binnenkomst in de behandelkamer plaats achter het plexiglazen scherm
· We schudden geen handen
· Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoeken (zorg voor een afsluitbare zak voor afval)
· De behandeling wordt direct gestopt als cliënt (of begeleider) hoest, snottert of symptomen vertoont die overeenkomen met die van COVID-19 ***.
· De behandeling zal maximaal 25 minuten duren (50 minuten bij afasiebehandeling en stottertherapie), zodat er voldoende tijd is om de ruimte en materialen te desinfecteren. De dyslexiebehandelingen binnen het VTG-traject duren 45 minuten.
 
Situaties met verhoogd risico op besmetting met corona
· Dezelfde richtlijnen als hierboven
· Aangevuld met inzetten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker (type IIR), een faceshield en wegwerphandschoenen
· Mogelijk wordt met u afgesproken om de behandeling bij u thuis te laten plaatsvinden, dan geldt aanvullend dat er gewerkt dient te worden aan een tafel waarbij voldoende afstand kan worden gehouden. U wordt verzocht om met maximaal 1 persoon in de ruimte aanwezig te zijn.
 
LET OP:
Blijf thuis als u symptomen van COVID-19*** heeft, ook vlak voor de afspraak.
Neem telefonisch contact op met de logopedist voor een online of telefonisch alternatief op het afgesproken tijdstip.
 
Voorafgaand aan elk consult worden de volgende vragen gesteld:
  
· Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
· Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen***) gehad?
· Hebben uw huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
· Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 
Indien op alle vragen met ‘nee’ geantwoord kan worden en u voelt zich verder gezond, dan kan de face-to-face behandeling plaatsvinden.
 
Indien op één van de vragen met ja geantwoord wordt, heeft het de voorkeur om telefonisch of online te behandelen of de behandeling uit te stellen. Enkel bij acute, noodzakelijke zorg wordt samen met u (en eventueel de behandelend arts) gekeken naar de mogelijkheden om de behandeling door te laten gaan met aanvullende maatregelen.

*** Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:
· Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
· Loopneus
· Keelpijn
· Verhoging (tot 38 graden) of koorts
· Kortademigheid
· Moeheid
· Hoofdpijn
· Oogontsteking
· Je ziek voelen en/of diarree
2019

... 6 mei: verhuizing!
Vanaf maandag 6 mei is Logopedie SamenSpraak Locatie Lindenheuvel (voorheen Valderenstraat) verhuisd naar:
Medisch Centrum Lindenheuvel
Burgemeester Lemmensstraat 301
6163 JK Geleen
Het telefoonnummer is ongewijzigd (046-4740825). Onze praktijk is gevestigd op de begane grond. De wachtruimte bevindt zich tegenover onze behandelruimtes.
Wij verheugen ons erop jullie te verwelkomen op onze nieuwe locatie!
Liesbeth Snippe-Terwint
Stephanie Creemers
Judy Kuipers-Janssen

2018

... Wij zijn AVG-proof, dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina regel- en wetgeving en onze privacyverklaring.

... per januari is het mogelijk om een afspraak te maken voor stemmassage of lessen Lax Vox!

Een stemmassage, ook larynxmanipulatie genoemd, ontspant de spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor het stemgeven. Voor beroepssprekers en zangers geen overbodige luxe! De spieren rondom het strottenhoofd worden ontspannen en u voelt direct meer ruimte in het stemapparaat en merkt dat toonhoogtes makkelijker bereikt worden. Stephanie heeft veel bijscholing gevolgd op het gebied van larynxmanipulatie en heeft jarenlange ervaring hierin.
 
Lax vox, ook bubbelen genoemd, is enorm ‘hip’ in zingend Nederland. Bij de Lax Vox-methode wordt gebruikt gemaakt van een siliconen slangetje en een flesje water. Het is een goede methode voor professionele stemgebruikers. Het helpt met de warming up en de cooling down van de stem. Het maakt de gebruiker meer bewust van de spieren die nodig zijn bij goed stemgebruik en het oefent een juist adempatroon bij stemgeving. 
 
Indien u een afspraak wilt maken voor een stemmassage of een les Lax Vox, kunt u contact opnemen met Stephanie: 046-47470825 (locatie Geleen Lindenheuvel). De kosten voor een afspraak (niet-vergoede zorg) zijn 30 euro per half uur. 
Terug naar de inhoud