Nieuwsberichten - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsberichten

Nieuws
Logopedie Samenspraak houdt u met de pagina op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de Logopedie en binnen onze praktijk.
NIEUWSBERICHTEN LOGOPEDIE SAMENSPRAAK
 
2018

... Wij zijn AVG-proof, dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina regel- en wetgeving en onze privacyverklaring.

2017

...Ria Sturmans en Liesbeth Snippe zijn 10 november naar TaalStaal geweest; dit is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers.
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) staat centraal op dit congres.
Het doel van TaalStaal is recente internationale en Nederlandse onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor de dagelijkse praktijk.
De volgende onderwerpen zijn in lezingen en posterpresentaties aan bod gekomen:
- een overzicht van behandelmodellen
- het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
- directe en indirecte therapie
- inzicht in lopend onderzoek
Ria en Liesbeth hebben evidentie uit wetenschappelijk onderzoek kunnen meenemen voor hun bijdrage aan de kwaliteit van het logopedische handelen in de dagelijkse praktijk.
Het was een zeer inspirerende congresdag!
 
... 8 april: Opvolgingskwaliteitstoets behaald!
Binnen de zorg is het steeds gebruikelijker om de kwaliteit te meten middels een audit. Wij hebben er in 2015 vrijwillig voor gekozen om zo’n onafhankelijk kwaliteitstoets uit te laten voeren door HealthCare Auditing (HCA). Tijdens een audit wordt via objectieve criteria en vragenlijsten gekeken naar de praktijkinrichting, patiëntveiligheid, kwaliteitsregistratie en het logopedisch handelen. Elke 2 jaar volgt hierna een opvolgingsaudit.
Wij zijn trots om u mede te delen dat wij nog steeds 100% voldoen aan alle eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie. Het is een mooie beloning op jarenlange investering in kwalitatief goede zorg, een goede administratie en een transparante werkwijze. 


... per januari is het mogelijk om een afspraak te maken voor stemmassage of lessen Lax Vox!

Een stemmassage, ook larynxmanipulatie genoemd, ontspant de spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor het stemgeven. Voor beroepssprekers en zangers geen overbodige luxe! De spieren rondom het strottenhoofd worden ontspannen en u voelt direct meer ruimte in het stemapparaat en merkt dat toonhoogtes makkelijker bereikt worden. Stephanie heeft veel bijscholing gevolgd op het gebied van larynxmanipulatie en heeft jarenlange ervaring hierin.
 
Lax vox, ook bubbelen genoemd, is enorm ‘hip’ in zingend Nederland. Bij de Lax Vox-methode wordt gebruikt gemaakt van een siliconen slangetje en een flesje water. Het is een goede methode voor professionele stemgebruikers. Het helpt met de warming up en de cooling down van de stem. Het maakt de gebruiker meer bewust van de spieren die nodig zijn bij goed stemgebruik en het oefent een juist adempatroon bij stemgeving. 
 
Indien u een afspraak wilt maken voor een stemmassage of een les Lax Vox, kunt u contact opnemen met Stephanie: 046-47470825 (locatie Geleen Lindenheuvel). De kosten voor een afspraak (niet-vergoede zorg) zijn 30 euro per half uur. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu