Lezen en spelling - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lezen en spelling

Lees- en spellingsproblemen gerelateerd aan taalontwikkeling
 
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met lees- en spellingproblemen.
 
Soms is er nog helemaal geen sprake van vastlopen in het leesproces, maar zijn er al risicofactoren in de spraak-taalontwikkeling te signaleren. Bijvoorbeeld fonologische problemen (spraakproblemen) of moeite met oproepsnelheid (woordvinding).
 
Adequate begeleiding in een vroeg stadium kan lees- en spellingsproblemen weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvormen ervan verkleinen.
De logopedist houdt zich in een vroeg stadium vooral bezig met de auditieve verwerking, spraakproblemen, grammaticale problemen, woordvinding en taalgebruik.
Indien de beperkingen in het (leren) lezen en/of schrijven worden veroorzaakt door een stoornis in de spraak- en/of taalontwikkeling, kan de logopedist de lees- en spellingsproblemen behandelen vanuit die reguliere logopedie en zal deze ook vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 
 
Is er sprake van dyslexie, dan zijn de regels rondom vergoeding anders geregeld. Zie de pagina dyslexie voor meer informatie.

Voor links over dit onderwerp, kijk op deze pagina.

Het nut van lezen
Waarom is lezen goed voor kinderen?
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu