Eten en drinken bij kinderen - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Eten en drinken bij kinderen

Bij kinderen ontstaan moeilijkheden met eten en drinken doordat zij de spieren, die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle hebben. Kinderen met eet- en drinkproblemen verslikken zich regelmatig en/of kunnen veel spugen. Sommige kinderen kunnen zelfs voeding gaan weigeren.


Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.
In de loop van het eerste levensjaar leert het kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Een preverbaal logopedist begeleidt en adviseert hierbij en behandelt indien nodig.
Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met: drinken uit de borst, drinken uit de fles, eten van de lepel, kauwen, slikken, drinken uit de beker, controle van speeksel (overmatig kwijlen). Uw kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. De logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van de sondevoeding.
We spreken hier over baby’s en veelal jonge kinderen. Toch komt het soms ook voor dat oudere kinderen begeleiding krijgen van een preverbale logopedist in verband met eet- en drinkproblemen.

Voordat een behandeling start, spreekt de logopedist uitvoerig met de ouder(s)/verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de spierkracht en het gevoel in en rond de mond van uw kind. Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of behandeling gestart wordt en zo ja, in welke vorm.

De begeleiding kan o.a. gericht zijn op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied en het geven van adviezen omtrent eten en drinken.
Het uiteindelijke doel is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt. 
De behandeling kan thuis of in de praktijk plaatsvinden.
Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners, bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut en/of diëtist. 

Bij Logopedie SamenSpraak heeft Liesbeth Snippe aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

Voor links over dit onderwerp, kijk op deze pagina.


Terug naar de inhoud