Bij volwassenen - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Bij volwassenen

Logopedie bij volwassenen

Logopedie bij volwassenen is zeer divers en vraagt doorgaans een specialistiche behandeling, die binnen logopedie SamenSpraak geboden wordt.

Bij een zwakke stem, verkeerd stemgebruik, vragen over blijvende heesheid en dergelijke, bekijk deze pagina

Heeft u last van hyperventilatie, dysfunctioneel ademen (al of niet bij COPD/astma) of ervaart u een moeizame ademing na Covid-19, bekijk deze pagina

Indien u regelmatig te horen krijgt dat u mompelt of binnensmonds spreekt, u onduidelijk spreekt, kijk op onderstaande pagina

Na een herseninfarct (beroerte) of andere neurologische oorzaak kunnen er problemen ontstaan. Denk aan moeite met vinden van de woorden (afasie) of moeilijkheden met duidelijk verstaanbaar spreken (dysartrie). Ook problemen met slikken kunnen voorkomen. Op onderstaande pagina's kunt u toegespitste informatie terugvinden

Ook kunnen er specifieke klachten voorkomen die passen bij de ziekte van Parkinson. Dan verwijzen we u graag naar deze pagina

Steeds meer volwassenen kiezen ervoor om op latere leeftijd het gebit recht te laten zetten om functionele redenen. Loogpedie biedt hulp bij het herstellen van het evenwicht van de mondspieren om relaps (terugval) na verwijderen van de beugel te voorkomen. Bekijk deze pagina voor aanvullende informatie

Bij een aangezichtsverlamming (facialis parese oftewel Bell's paralyse) kan logopedie ondersteuning bieden om de symmetrie in het gezicht te herstellen en/of pijnklachten te voorkomen. Op deze pagina vindt u informatie hierover

Indien u klachten ervaart met het horen/gehoor verwijzen wij u graag naar de volgende pagina


Terug naar de inhoud