Bij kinderen - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Bij kinderen

Logopedie bij kinderen.
Er zijn 5 hoofdgebieden met betrekking tot logopedie bij kinderen.
Dat zijn de taal, de spraak, het gehoor, het slikken en de stem.

Als u twijfelt of uw kind misschien achterloopt met het begrijpen van taal of het zelf vertellen, als u dit bijvoorbeeld vergelijkt met kinderen uit de omgeving, kijk dan eens op een van de volgende pagina's
Of heeft u twijfels over de ontwikkeling van uw kind op het gebied van lezen, letters leren, 'hakken en plakken' van losse klanken, kijk dan eens op een van deze pagina's

Als u merkt dat uw kind door zijn/haar omgeving niet goed verstaanbaar is, doordat het bijvoorbeeld met 3 jaar nog 'toel' zegt tegen 'stoel', klanken verwisselt of niet/weinig spreekt, kijk op een van de onderstaande pagina's

Als u merkt dat uw kind niet alles goed hoort of 'oost-indisch doof' lijkt te zijn, kijk dan eens op een van deze pagina's

Als u vermoedt dat uw kind moeite heeft met slikken, zich verslikt, niet uit een fles kan drinken, of afwijkend slikt (misschien gesignaleert door tandarts of orthodontist), bekijk dan een van deze pagina's

Als uw kind een hese of schore stem heeft die langer dan 6 weken blijft of uw kind de stem verkeerd gebruikt, kijk onderstaande pagina's voor informatie


Terug naar de inhoud