Algemeen praktijkinfo - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen praktijkinfo

Praktijkinfo

Intakegesprek
 
Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd. Het is ook mogelijk om de vragenlijst anamnese vooraf via internet in te vullen. Vraag uw logopedist naar de mogelijkheden.

Tevens ontvangt u tijdens de eerste sessie een behandelovereenkomst.
 
Onderzoek
   
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek (een tot enkele sessies) waarvoor we over diverse onderzoekmaterialen beschikken. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt een behandelplan opgesteld.
 
Behandeling
 
De diagnose en het behandelplan worden met u besproken. Indien u akkoord gaat wordt het behandelplan in de volgende sessies uitgevoerd. Er wordt een doelstelling opgesteld voor een behandelperiode van maximaal 6 maanden. 
Afhankelijk van de ernst van het probleem vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats (of vaker in overleg met de verwijzer). Er wordt in overleg gekozen voor een dag en tijdstip die binnen uw mogelijkheden passen.

Het oefenen thuis hoort erbij en is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de logopedische behandeling.


Evaluatie


Met regelmaat, in ieder geval elke 6 maanden, vindt een evaluatie van het behandeldoel plaats. Indien nodig wordt een nieuw behandeldoel gesteld voor de volgende periode van maximaal 6 maanden.

De verwijzer wordt minimaal 1x per jaar geinformeerd over de vorderingen van de behandeling.


Afronden


De behandeling wordt afgerond indien:
-       de hulpvraag niet meer aanwezig is.
-       de verwachting is dat logopedische therapie geen positief effect meer zal hebben.
-       de cliënt twee keer of vaker zonder (tijdige) berichtgeving niet is verschenen op een afspraak.
-       de nota’s niet of niet tijdig worden betaald.

Klantervaringsonderzoek Logopedie

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een klantervaringsonderzoek uit. 
Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wil doen, u ontvangt een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

CTO-Logo
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Anoniem
CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.

Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Wilt u meer weten? Vraag het ons!
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu